Βιντεομαθήματα Word/Excel

WORD

Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας
Εκτύπωση εγγράφου
Εισαγωγή αυτόματης αρίθμησης σελίδων
Διάστιχο παραγράφων
ρθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

EXCEL

Μορφοποίηση αριθμών

Διαγραφή στηλών
https://www.youtube.com/watch?v=RAbEMjYfcqc

Εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα / υποσέλιδο

Δημιουργία γραφήματος

https://www.youtube.com/watch?v=zJkQ8XtDN6E–

Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο
Εισαγωγή απλού τύπου σε κελί
Εισαγωγή συνάρτησης SUM