Έρανος κατά του καρκίνου

Συγχαρητήρια αξίζουν στους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Δενδροποτάμου για την ανιδιοτελή οικονομική συνεισφορά τους στον έρανο για την κάλυψη των εξόδων επέμβασης στο εξωτερικό μαθήτριας από τη Φωκίδα, της μικρής Σπυριδούλας. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η έμπρακτη αλληλεγγύη αποτελούν συστατικό στοιχείο της παιδείας με την ευρύτερή της έννοια. Οι εκπαιδευόμενοι απέδειξαν με την πράξη τους ότι συμμετέχουν ενεργά σε μια κοινωνία που έχει ανθρώπινο πρόσωπο.