Ανακύκλωση

Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ  Δενδροποταμου εγκαινιάζουν τον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών αφής και με τη συμμετοχή τους εκφράζουν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.