ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Δενδροποτάμου για την σχολική χρονιά 2019/2020 συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να έρχονται στο σχολείο για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφών, όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 4:30 μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ.

Το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο, η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί 2 χρόνια (2 Κύκλοι Σπουδών, διάρκειας 9 μηνών ο καθένας) και χορηγεί τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου. Η λειτουργία του σχολείου είναι απογευματινή και το πρόγραμμα σπουδών ειδικά διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων.

Οι μόνες προϋποθέσεις για την εγγραφή είναι:

    • Η συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας
    • Η κατοχή Απολυτήριου Τίτλου Δημοτικού Σχολείου

Διεύθυνση: Κωντσαντινουπόλεως 58 και Κολοκοτρώνη

(κτίριο 3ου Δημοτικού Μενεμένης),
Τ.Κ. 54628, Δενδροπόταμος,

τηλ. 2310 763945