Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά Τμήματα με ετήσιες Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ

Έχει αναρτηθεί η δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά Τμήματα με ετήσιες Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ, με έναρξη φοίτησης την 1η Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.οικ. 67482 Ε.Γ. ΡΟΜΑ 900/ 11-01-2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, για τη φοίτηση τους σε Τμήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, απόφοιτοι Λυκείο καταγωγής Ρομά απαλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 31/05/2019 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, κατόπιν ραντεβού, στην Παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης κα Βασιλική Βατάλη, τηλ. 2310 771 607