Επίσκεψη στον Υπουργό Παιδείας

Στις 28/02/2019 οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ Δενδροποτάμου, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στα πλαίσια ενημέρωσης για το σχολείο. Η συζήτηση είχε ως στόχο την παραμονή και τη συνέχιση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δενδροπόταμο και στελεχώθηκε η συζήτηση γύρω απο τον γραπτό λόγο και τον πνευματικό λόγο.

Μας υποσχέθηκε ο κος Υπουργός τη στελέχωση μίας βιβλιοθήκης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά και θα τα εντάξει στο εκπαιδευτικό σύστημα.